Gemini

Text hesla

Gemini [-ní; lat.] — latinský názov Blížencov (dvojčiat Castora a Polluka, gr. Kastor a Polydeukés); → Dioskúrovia.

Text hesla

Gemini [-ní; lat.] — latinský názov Blížencov (dvojčiat Castora a Polluka, gr. Kastor a Polydeukés); → Dioskúrovia.

Zverejnené vo februári 2008.

Gemini [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gemini