Gemerská Panica

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Gemerská Panica, Gömörpanyit — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v severovýchodnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase rieky Slaná a v Bodvianskej pahorkatine, 189 m n. m.; 591 obyvateľov, 56,4 % slovenskej, 39,8 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované treťohornými sedimentmi miestami pokrytými nánosmi riek a svahovými hlinami, má pahorkatinný reliéf, vo východnej časti, v Bodvianskej pahorkatine, členitejší reliéf. Je odlesnené, na území pahorkatiny pokryté dubovými lesmi. Okrajom obce prechádzajú železničná trať Zvolen – Košice a cesta I. triedy Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice.

Územie obce bolo osídlené od neolitu. Obec je písomne doložená v roku 1247 ako Ponyth, Ponyith, Ponich, 1773 Gömör-Panyith, 1786 Gömör-Panyit, 1808 Gömör Panita, Panitowa, v rokoch 1863 – 1913 Gömörpanyit, v roku 1920 Panita, Panitová, v rokoch 1927 – 38 Gemerská Panita, Gömör-Panyit, 1938 – 45 Gömörpanyit, 1945 – 48 Gemerská Panita, Gömör-Panyit, v roku 1948 Gemerská Panica. V rokoch 1938 – 44 bola pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: sídliskové archeologické nálezy z eneolitu, halštatskej doby, slovanské osídlenie a stredoveké sídlisko.

Stavebné pamiatky: barokový evanjelický kostol (so starším jadrom, prestavaný 1803 a 1823), neskoroklasicistická kúria (polovica 19. stor., secesne upravená), rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho (1966).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 21. júna 2023.

Gemerská Panica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gemerska-panica