gastrotómia

Text hesla

gastrotómia [gr.] — chirurgické otvorenie žalúdka.

Text hesla

gastrotómia [gr.] — chirurgické otvorenie žalúdka.

Zverejnené vo februári 2008.

Gastrotómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gastrotomia