gastrointestinálny

Text hesla

gastrointestinálny [gr.] — týkajúci sa žalúdka a čriev, tráviacej sústavy.

Text hesla

gastrointestinálny [gr.] — týkajúci sa žalúdka a čriev, tráviacej sústavy.

Zverejnené vo februári 2008.

Gastrointestinálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gastrointestinalny