gamón

Text hesla

gamón [gr.] — látka vylučovaná pohlavnými bunkami (gamétami) niektorých papradí, rias, plesní a machov potrebná na usmernenie pohybu gamét, čím uľahčuje oplodnenie. Na rozdiel od feromónov ovplyvňujú gamóny len interakciu gamét, nie správanie celého organizmu.

Text hesla

gamón [gr.] — látka vylučovaná pohlavnými bunkami (gamétami) niektorých papradí, rias, plesní a machov potrebná na usmernenie pohybu gamét, čím uľahčuje oplodnenie. Na rozdiel od feromónov ovplyvňujú gamóny len interakciu gamét, nie správanie celého organizmu.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Gamón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gamon