Galovianske háje

Text hesla

Galovianske háje — geomorfologický oddiel podcelku Liptovská kotlina. Rozprestiera sa južne od vodnej nádrže Liptovská Mara medzi Liptovským Michalom a Liptovským Mikulášom. Povrch predstavuje plošina v 600 – 700 m n. m. rozčlenená na chrbty potokmi stekajúcimi z Nízkych Tatier (Demänovka, Paludzanka, Dúbravka, Malatinka). Kotlinová krajina s hájmi a trávnatými porastmi. Vidiecke osídlenie. Názov podľa obce Galovany.

Zverejnené vo februári 2008.

Galovianske háje [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/galovianske-haje