Galmuská tisina

Text hesla

Galmuská tisina — národná prírodná rezervácia v katastri obce Spišské Vlachy v okrese Spišská Nová Ves; vyhlásená 1982, rozloha 56 ha. Ochrana typických lesných fytocenóz vápencovej časti krasovej plošiny Galmus s rozptýleným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata) a ďalších chránených i ojedinelých druhov rastlín (napr. jazyk jelení – Phyllitis scolopendrium).

Zverejnené vo februári 2008.

Galmuská tisina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/galmuska-tisina