Gábriš, Ľudovít

Text hesla

Gábriš, Ľudovít, 2. 10. 1930 Pružina, okres Považská Bystrica – 1. 4. 2002 tamže — slovenský poľnohospodársky odborník. Od 1960 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre, 1960 – 77 na Katedre pedológie a geológie; 1987 profesor. Zaoberal sa pôdoznalectvom, dynamikou živín v pôde a vplyvom chemizácie poľnohospodárstva na kvalitu životného prostredia. Autor a spoluautor vyše 60 vedeckých a odborných prác, 10 vysokoškolských textov, spoluautor diel Chemizácia poľnohospodárstva a ochrana životného prostredia (1987), Environmentalistika a právo (1997), Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve (1998).

Zverejnené vo februári 2008.

Gábriš, Ľudovít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gabris-ludovit