Gabréta

Text hesla

Gabréta — pohorie vo Veľkej Germánii (Germania Magna), ktoré uvádzajú antickí autori Strabón a Klaudios Ptolemaios. Podľa Ptolemaia tvorilo súčasť pohoria Sudeta Ore a oddeľovalo kmene Naristov (sídlili v okolí dnešného Regensburgu) a Markomanov (sídlili na území dnešného Česka); zvyčajne stotožňované so Šumavou.

Zverejnené vo februári 2008.

Gabréta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gabreta