Gabajová, Dita

Text hesla

Gabajová, Dita, 23. 6. 1914 Orlov, okres Stará Ľubovňa – 23. 1. 2000 Bratislava — slovenská operná speváčka (mezzosoprán).

V roku 1937 absolvovala štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave u Josefa Egema (*1874, †1939). V rokoch 1939 – 70 bola sólistkou Opery SND. Od roku 1945 až do polovice 50. rokov 20. stor. bola vedúcim mezzosopránom súboru, neskôr sa uplatnila v charakterových úlohách. K jej profilovým postavám patrili Amneris (Aida), Carmen, Dulcinea (Jules Massenet: Don Quijote), Končakovna (Knieža Igor), Marína Mníšková (Boris Godunov) a princezná Eboli (Don Carlos). Po odchode z divadla sa venovala pedagogickej činnosti na žilinskom konzervatóriu.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 29. júla 2021.

Gabajová, Dita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gabajova-dita