fytofil

Text hesla

fytofil [gr.] — organizmus vyhľadávajúci rastliny na úkryt alebo ako potravu, napr. ryby.

Text hesla

fytofil [gr.] — organizmus vyhľadávajúci rastliny na úkryt alebo ako potravu, napr. ryby.

Zverejnené v júli 2005.

Fytofil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fytofil