Fu’ád I.

Text hesla

Fu’ád I., vlastným menom Ahmad Fu’ád ibn Ismá’íl, 26. 3. 1868 Gíza – 28. 4. 1936 Káhira — egyptský politik. V rokoch 1917 – 22 sultán, 1922 – 36 kráľ. Usiloval sa vládnuť absolutisticky, opieral sa o strany podporujúce kráľovský dvor, vystupoval proti strane Vafd. Dosiahol väčšiu nezávislosť od Spojeného kráľovstva, v roku 1922 vyhlásil formálnu nezávislosť Egypta.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 25. októbra 2020.

Fu’ád I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fuad-i