Frivaldský, Imrich

Popis ilustrácie

Imrich Frivaldský

Text hesla

Frivaldský, Imrich, aj Frivaldszky, Friedvalszky, 6. 2. 1799 Bačkov, okres Trebišov – 19. 10. 1870 Jobbágyi, Maďarsko — uhorský prírodovedec a lekár, strýko Jána Frivaldského. V rokoch 1816 – 1821 študoval na univerzite v Pešti. V rokoch 1822 – 1851 bol kustódom prírodopisných zbierok Maďarského národného múzea v Pešti. Od roku 1838 bol členom Uhorskej akadémie vied.

Venoval sa najmä ornitológii a entomológii, zaslúžil sa o prírodovedný výskum celého Uhorska. V rokoch 1833 – 1845 sa zúčastnil expedícií do Talianska a neprebádaných oblastí Balkánu, Kaukazu a Malej Ázie. Opísal mnohé druhy a čeľade fauny, ale aj flóry (mnohé druhy sú po ňom nazvané). Viaceré jeho práce zostali v rukopisoch. Medzi najvýznamnejšie diela patrí Katalóg hmyzu (Catalogus insectorum, 1843) či Charakteristické údaje z fauny Uhorska (Jellemző adatok Magyarország faunájához, 1866).

Zverejnené v júli 2005.

Frivaldský, Imrich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/frivaldsky-imrich