Fribec, Krešimir

Text hesla

Fribec, Krešimir, 24. 5. 1908 Daruvar – 23. 12. 1996 Záhreb — chorvátsky hudobný skladateľ.

V rokoch 1943 – 64 pôsobil ako spolupracovník rozhlasu a televízie v Záhrebe. Bol predstaviteľom dodekafónie a seriálnej hudby, kombinujúc ich s harmonickými a polyfonickými prvkami.

Je autorom orchestrálneho diela Mouvementes cosmique (1961), suity Extáza (Ekstaza, 1964), opery-oratória Sluha Jernej (Sluga Jernej, 1951), opier Krvavá svadba (Krvava svadba, 1958) a Yerma (1960), baletnej pantomímy Vibrácie (Vibracije, 1955), baletov Démon Zlatej ulice (Demon Zlatne ulice, 1962), Nocturno (1964), Grécka trilógia: Oidipus – Antigona – Prométheus (Grčka trilogija: Edip – Antigona – Prometej, 1969), komornej (Pantha rei pre 12 nástrojov, 1961) a vokálnej hudby (Biele noci – Bijele noći, 1954) a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 29. júla 2021.

Fribec, Krešimir [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fribec-kresimir