frankfurtská horizontála

Text hesla

frankfurtská horizontála — normovaná rovina používaná v kraniometrii: umiestnenie lebky je určené postavením horných okrajov vonkajšieho zvukovodu (kraniometrický bod porion) a najnižšie položenými bodmi dolných okrajov očníc (bod orbitale). Túto rovinu je možné určiť aj na hlave živého jedinca, je východiskom najrôznejších porovnávaní týkajúcich sa vzťahu medzi mäkkými časťami hlavy a lebky, ako aj základnou orientačnou rovinou pri fotografovaní živého človeka. V rámci metodickej unifikácie bola odporučená antropologickým kongresom vo Frankfurte nad Mohanom 1884.

Zverejnené v júli 2005.

Frankfurtská horizontála [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/frankfurtska-horizontala