Francisci, Ján

Text hesla

Francisci, Ján, 14. 6. 1691 Banská Bystrica – 27. 4. 1758 tamže — slovenský hudobný skladateľ a organista. V rokoch 1709 – 21 pôsobil ako organista evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici, od 1722 cestoval po Európe, nadviazal kontakty s Johannom Josephom Fuxom (Viedeň, 1722) a Johannom Sebastianom Bachom (Lipsko, 1725). V rokoch 1733 – 35 pôsobil ako organista v Bratislave, od 1737 v Banskej Bystrici. Je autorom árie pri príležitosti rozlúčky Mateja Bela s Banskou Bystricou (1714), piatich prelúdií pre organ (skladby sa zachovali iba v odpisoch) a rukopisnej príručky Úvod do generálneho basu (Introductio in Generalem Bassum).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 7. decembra 2020.

Francisci, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/francisci-jan-0