Fort Ternan

Text hesla

Fort Ternan [-nen] — osada v západnej Keni pri severovýchodnom cípe Viktóriinho jazera; stredomiocénne nálezisko hominoidných primátov (→ Hominoidea). Na základe nálezu hornej čeľuste opísal L. S. B. Leakey v roku 1962 druh Kenyapithecus (wickeri) datovaný na spred asi 14 miliónov rokov.

Zverejnené v júli 2005.

Fort Ternan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fort-ternan