Forbes’ Quarry

Text hesla

Forbes’ Quarry [forbs kuori] — lom v najjužnejšej časti Pyrenejského polostrova na území Gibraltáru; významné paleoantropologické nálezisko, v ktorom bola v roku 1848 objavená lebka dospelej ženy vykazujúcej známky menopauzy. Lebka sa vyznačovala prominujúcim nadočnicovým valom, širokým vyčnievajúcim nosom, zúženou lícnou časťou tváre a výrazne obrúsenými zubmi. Ide o vôbec druhý nález pozostatku neandertálskeho človeka.

Text hesla

Forbes’ Quarry [forbs kuori] — lom v najjužnejšej časti Pyrenejského polostrova na území Gibraltáru; významné paleoantropologické nálezisko, v ktorom bola v roku 1848 objavená lebka dospelej ženy vykazujúcej známky menopauzy. Lebka sa vyznačovala prominujúcim nadočnicovým valom, širokým vyčnievajúcim nosom, zúženou lícnou časťou tváre a výrazne obrúsenými zubmi. Ide o vôbec druhý nález pozostatku neandertálskeho človeka.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 12. júna 2019.

Forbes’ Quarry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/forbes-quarry