Forbaky-Klukány

Text hesla

Forbaky-Klukány [-káň] — miestna časť obce Dlhé Pole.

Text hesla

Forbaky-Klukány [-káň] — miestna časť obce Dlhé Pole.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Forbaky-Klukány [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/forbaky-klukany