Fontéchevade

Text hesla

Fontéchevade [-švád] — jaskyňa vo Francúzsku v departemente Charente; paleoantropologické a archeologické nálezisko, v ktorom boli v roku 1947 objavené časti lebky dvoch jedincov datované na spred asi 120- až 200-tisíc rokov. Fosílie vykazovali morfologické znaky neandertálskeho človeka (ale s nevyvinutým nadočnicovým valom), čo viedlo k hypotéze (v súčasnosti už spochybnenej) o existencii tzv. presapientov, priamych predchodcov druhu Homo sapiens.

Text hesla

Fontéchevade [-švád] — jaskyňa vo Francúzsku v departemente Charente; paleoantropologické a archeologické nálezisko, v ktorom boli v roku 1947 objavené časti lebky dvoch jedincov datované na spred asi 120- až 200-tisíc rokov. Fosílie vykazovali morfologické znaky neandertálskeho človeka (ale s nevyvinutým nadočnicovým valom), čo viedlo k hypotéze (v súčasnosti už spochybnenej) o existencii tzv. presapientov, priamych predchodcov druhu Homo sapiens.

Zverejnené v júli 2005.

Fontéchevade [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fontechevade