fonogenický

Text hesla

fonogenický [gr.] — vhodný na úspešnú reprodukciu zvuku, napr. fonogenický hlas – hlas vhodný na zvukový záznam.

Zverejnené v júli 2005.

Fonogenický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fonogenicky