Folkušová

Text hesla

Folkušová — obec v okrese Martin v Žilinskom kraji na styku Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry, 516 m n. m.; 145 obyvateľov (2019). Vznikla ako kuriálna osada v chotári obce Sebeslavce.

Písomne doložená 1331 ako Villa Folkus, 1355 Villa Folci, 1359 Folkusfalua, 1391 Ffolkasfalwa, 1552 Folkusovalva, 1736 Folkosfalua olim Zobozlo, 1773 Folkusfalva, Folkussowa, 1786 Folkuschfalwa, Folkussowa, 1808 Folkusfalva, Folkussowá, 1863 – 1907 Folkusfalu, 1913 Folkusfalva, 1920 Folkušová.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami (kožušníctvo, tkáčstvo, košikárstvo).

Stavebné pamiatky: renesančná kúria (začiatok 17. stor., 1797 a v 19. stor. prestavaná, v 20. stor. upravovaná), baroková zvonica (1782, 1926 obnovená), kaplnka s historizujúcimi prvkami (koniec 19. stor.).

V katastri obce sa nachádza archeologická lokalita (sídlisko púchovskej kultúry) Havrania skala.

Zverejnené v júli 2005.

Folkušová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/folkusova