Florisbad

Text hesla

Florisbad — paleoantropologické a archeologické nálezisko v Južnej Afrike pri vodnom prameni asi 50 km severne od mesta Bloemfontein, kde bola v roku 1932 spolu so zvieracími kosťami a stredopaleolitickými kamennými nástrojmi objavená neúplná lebka druhu Homo heidelbergensis s mozaikou archaických a sapientných znakov datovaná na spred asi 259-tisíc rokov.

Zverejnené v júli 2005.

Florisbad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/florisbad