Flores

Text hesla

Flores — ostrov sopečného pôvodu v Atlantickom oceáne v súostroví Azory predstavujúcom autonómnu oblasť Portugalska; rozloha 143 km2 (dĺžka 17 km, maximálna šírka 12,5 km), 3,7 tisíca obyvateľov (2016). Je budovaný najmä sopečnými horninami (čadič, tefrit, trachyt). Pobrežie je lemované početnými menšími ostrovmi a útesmi. Vnútrozemie má členitý reliéf, najvyšším vrchom je vyhasnutá sopka Morro Alto, 914 m n. m. Ostrov má vlhké subtropické podnebie, má niekoľko vodných tokov a vo vnútrozemí je viacero jazier. Na území ostrova je viacero chránených území, v roku 2009 bol Flores zaradený medzi biosférické rezervácie UNESCO, s neďaleko ležiacim ostrovom Corvo a s okolitými vodami bol zaradený do sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000 – predstavujú Významné vtáčie územie Corvo a Flores.

Obyvateľstvo sa živí chovom hovädzieho dobytka, v menšej miere pestovaním poľnohospodárskych plodín (kukurica, zemiaky, dioskórea) a pestovaním ovocia (najmä citrusy). Strediskom ostrova je mesto Santa Cruz das Flores s 1,7 tisíca obyvateľmi (2011), čo je takmer 50 % obyvateľov celého ostrova. V meste je letisko a prístav.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 5. mája 2020.

Flores [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/flores