fládrovanie

Text hesla

fládrovanie [nem.], fláder — špeciálna technika napodobňujúca prirodzenú kresbu (štruktúru) dreva (→ fláder). Používa sa na vonkajšiu povrchovú úpravu nábytku z menej kvalitného dreva, na zvýraznenie pôsobenia štruktúry alebo na imitáciu drahších druhov dreva na menej hodnotných druhoch.

Na imitovanie kresby dreva sa využívajú viaceré metódy.

Pri náterovej metóde sa povrch očistí, natrie základnou farbou, pretmelí a natrie olejovou farbou s najjasnejším odtieňom znázornenej štruktúry (kresby) dreva. Pri ručnom postupe sa vodným roztokom farby pomocou prsta, brka, prútika, štetca alebo špeciálneho hrebeňa namaľuje (imituje) štruktúra dreva, prípadne jednoduché vzory. Na dosiahnutie mäkkého (neostrého) obrazu dreva sa môže jeho povrch po zaschnutí farby ošetriť lazúrovacím lakom. Nakoniec sa povrchy niekoľkokrát natrú olejovým alebo nitrocelulózovým lakom. Tento postup sa na Slovensku uplatňoval vo vidieckom prostredí na stolársky zhotovovanom nábytku najmä na konci 19. a začiatku 20. stor.

Pri potlačových metódach (hĺbkotlačovej a sieťotlačovej) sa povrchy pripravia ako pri náterovej metóde. Pri hĺbkotlačovej metóde sa prenos kresby dreva alebo iného dekoru na plochy robí fotochemicky. Vhodné sú druhy dreva s menej výraznou štruktúrou (kresbou), napr. javor, breza, jelša, lipa, alebo jednofarebné povrchy. Kresba dreva (štruktúra) sa vytvorí pomocou klišé (štočku) vyhotoveného fotogalvanicky. Najprv sa fotograficky vyhotoví negatív v prírodnej veľkosti a z neho medený štočok na hĺbkotlač v tvare potlačových dosiek alebo valcov. Pomocou nich sa na vopred pripravené povrchy ručne alebo mechanizovaným postupom vytlačí žiadaný obraz. Potlačené povrchy sa vysušia a môžu sa ďalej lakovať, matovať alebo leštiť.

Pri sieťotlačovej metóde sa do rámu upnuté husté sito potiahne svetlocitlivou emulziou, na ktorú sa priloží žiadaná kresba dreva alebo ľubovoľný dekor, a osvetlí sa. Vo vyvolávacom kúpeli sa osvetlené miesta vytvrdia a neosvetlené vymyjú. Takto získaný negatív sa priloží na potlačované plochy ošetrené jednofarebným základným náterom a na povrch sa širokou špachtľou alebo ručným valcom pretlačí cez sito farba. Ak sa pre každú farbu vytvorí jeden sitový negatív, môže sa tlačiť viacfarebný obraz. Potlačené povrchy možno lakovať, matovať alebo leštiť.

Známa je aj metóda TARSO, spočívajúca v zošľachtení povrchu dreva s nevýraznou štruktúrou pomocou transparentných fólií potlačených viacfarebnou textúrou dreva, ktoré sa nalisujú na jemne obrúsený povrch dreva.

Zverejnené v júli 2005.

Fládrovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fladrovanie