fláder

Text hesla

fláder [nem.] —

1. prirodzená kresba (štruktúra) dreva tvorená rozložením vláken a letokruhov, ako aj ich rozdielnou hustotou a zafarbením, vznikajúca pri reze (najčastejšie tangenciálnom) kmeňom;

2. imitácia takejto kresby; → fládrovanie.

Zverejnené v júli 2005.

Fláder [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/flader