fjeld

Text hesla

fjeld [nór.] — vysoko položená skalnatá náhorná plošina (zarovnaný povrch) bez vegetácie alebo s nesúvislou vegetačnou pokrývkou v Škandinávii. Jej povrch je mierne zvlnený, s drobnými jazierkami, firnoviskami alebo s málo výraznými vyvýšeninami. Na vyššie položených fjeldoch sa môžu formovať fjeldové ľadovce (prechodný typ medzi kontinentálnym a horským ľadovcom).

Zverejnené v júli 2005.

Fjeld [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fjeld