fjärden

Text hesla

fjärden [švéd.] — nížinné pobrežie oblastí zaľadnených v pleistocéne (napr. v Škandinávii), kde more v holocéne zaplavilo pôvodný podľadovcový reliéf. Zníženiny (utvorené podľadovcovými tokmi, exaráciou ap.) v tomto reliéfe tvoria v súčasnosti morské zálivy a vyvýšené guliaky ploché skalné ostrovčeky pri pobreží.

Zverejnené v júli 2005.

Fjärden [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fjarden