firth

Text hesla

firth [fert; angl.] — zaplavená, ľadovcom premodelovaná dolina v nížinných oblastiach; v minulosti termín na označenie dlhého morského zálivu alebo estuárovitého ústia rieky v Škótsku. Firth sa niekedy nevhodne používa ako synonymum fjordu, na rozdiel od neho je však firth plytší a jeho skalné podložie je prekryté hrubou vrstvou glaciálnych a postglaciálnych sedimentov.

Zverejnené v júli 2005.

Firth [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/firth