firnovisko

Text hesla

firnovisko [nem.] — rozsiahla zníženina alebo plošina v pohorí, na ktorej sa v zime hromadí sneh pretrvávajúci počas celého leta. Starý sneh sa mení na firn a v prípade dlhodobej prevahy tuhých zrážok nad ich topením a výparom až na ľadovcový ľad. Firnoviská, ktoré sa tvoria v záveroch dolín nad snežnou čiarou, sa stávajú živnou oblasťou horských ľadovcov a menia sa na kary.

Text hesla

firnovisko [nem.] — rozsiahla zníženina alebo plošina v pohorí, na ktorej sa v zime hromadí sneh pretrvávajúci počas celého leta. Starý sneh sa mení na firn a v prípade dlhodobej prevahy tuhých zrážok nad ich topením a výparom až na ľadovcový ľad. Firnoviská, ktoré sa tvoria v záveroch dolín nad snežnou čiarou, sa stávajú živnou oblasťou horských ľadovcov a menia sa na kary.

Zverejnené v júli 2005.

Firnovisko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/firnovisko