Fioravanti, Aristotele

Popis ilustrácie

Katedrálny patriarchálny chrám zosnutia presvätej Bohorodičky, 1475 – 79, Moskva

Text hesla

Fioravanti, Aristotele, aj di Fieravanti, vlastným menom Aristotele di Fioravante di Ridolfo, nazývaný Aristotile da Bologna, 1415 – 20 Bologna – okolo 1485 Moskva — taliansky renesančný architekt, staviteľ (stavebný a hydraulický inžinier) a medailér. Pôsobil v Bologni a Miláne, kde sa okrem iného venoval stavbe fortifikačnej architektúry (budovanie opevnení). V roku 1467 pôsobil na pozvanie kráľa Mateja I. Korvína v Uhorsku, kde mal budovať opevnenia proti Turkom (postavil tam most cez Dunaj, ktorý sa však nezachoval). V roku 1471 navštívil Rím. O rok neskôr vytvoril návrh fasády Palazzo del Podestà v Bologni, ktorá bola realizovaná v rokoch 1484 – 1494. V roku 1475 prišiel na pozvanie cára Ivana III. Vasilieviča do Moskvy, kde postavil svoje najvýznamnejšie dielo – Katedrálny patriarchálny chrám zosnutia presvätej Bohorodičky (Kafedraľnyj patriaršij sobor uspenija presviatoj Bogorodicy, Uspenskij sobor, 1475 – 79) v Moskovskom kremli.

Zverejnené v júli 2005.

Fioravanti, Aristotele [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fioravanti-aristotele