Fintice

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Fintice — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji na pravom brehu potoka Sekčov na severovýchodnom okraji Šarišskej vrchoviny, 271 m n. m.; 2 358 obyvateľov (2023). V katastri sa nachádza prírodná rezervácia Fintické svahy (vyhlásená 1980, rozloha 41,3 ha), zriadená na ochranu teplomilného rastlinstva a živočíšstva. Fintice sú cestou III. triedy spojené so susednými obcami Gribľovec a Záhradné.

Obec je písomne doložená v roku 1272 ako Fyntha, 1285 Finta, 1773 Finta, Finczicze, 1786 Fintha, Finzitze, 1808 Finta, Finčice, Fintice, v rokoch 1863 – 1913 Finta, v roku 1920 Finčice, Fincice, 1927 Fintice.

V 17. stor. bol v obci mlyn, v 18. stor. liehovar a vápenka, od roku 1812 manufaktúra na výrobu kože. V 18. – 19. stor. bola obec v majetku Dežöfiovcov. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia od neolitu, sídlisko bukovohorskej kultúry, halštatské a slovanské sídlisko z veľkomoravského obdobia.

Stavebné pamiatky: neskororenesančný kaštieľ (začiatok 17. stor., v 18. stor. zbarokizovaný) s pripojeným rímskokatolíckym Kostolom navštívenia Panny Márie (1754).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 15. augusta 2023.

Fintice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fintice