Fintice

Text hesla

Fintice — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji na pravom brehu potoka Sekčov na severovýchodnom okraji Šarišskej vrchoviny, 271 m n. m.; 2 078 obyvateľov (2019). Osídlenie od neolitu, sídlisko bukovohorskej kultúry, halštatské a slovanské sídlisko z veľkomoravského obdobia.

Písomne doložená 1272 ako Fyntha, 1285 Finta, 1773 Finta, Finczicze, 1786 Fintha, Finzitze, 1808 Finta, Finčice, Fintice, 1863 – 1913 Finta, 1920 Finčice, Fincice, 1927 Fintice.

Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. V 17. stor. bol v obci mlyn, v 18. stor. liehovar a vápenka, od 1812 manufaktúra na výrobu kože. V 18. – 19. stor. obec v majetku Dežöfiovcov.

Stavebné pamiatky: neskororenesančný kaštieľ (začiatok 17. stor., v 18. stor. zbarokizovaný) s pripojeným rímskokatolíckym Kostolom navštívenia Panny Márie (1754).

V katastri Fintíc sa nachádza prírodná rezervácia Fintické svahy so vzácnou lesostepnou flórou.

Text hesla

Fintice — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji na pravom brehu potoka Sekčov na severovýchodnom okraji Šarišskej vrchoviny, 271 m n. m.; 2 078 obyvateľov (2019). Osídlenie od neolitu, sídlisko bukovohorskej kultúry, halštatské a slovanské sídlisko z veľkomoravského obdobia.

Písomne doložená 1272 ako Fyntha, 1285 Finta, 1773 Finta, Finczicze, 1786 Fintha, Finzitze, 1808 Finta, Finčice, Fintice, 1863 – 1913 Finta, 1920 Finčice, Fincice, 1927 Fintice.

Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. V 17. stor. bol v obci mlyn, v 18. stor. liehovar a vápenka, od 1812 manufaktúra na výrobu kože. V 18. – 19. stor. obec v majetku Dežöfiovcov.

Stavebné pamiatky: neskororenesančný kaštieľ (začiatok 17. stor., v 18. stor. zbarokizovaný) s pripojeným rímskokatolíckym Kostolom navštívenia Panny Márie (1754).

V katastri Fintíc sa nachádza prírodná rezervácia Fintické svahy so vzácnou lesostepnou flórou.

Zverejnené v júli 2005.

Fintice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fintice