finitný

Text hesla

finitný [lat.] —

1. ukončujúci, záverečný;

2. jaz. určitý; napr. finitné (určité) slovesné tvary.

Zverejnené v júli 2005.

Finitný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/finitny