Filipínska priekopa

Text hesla

Filipínska priekopa — rozsiahla úzka hlbokomorská depresia s príkrymi stenami v západnej časti Tichého oceána vo Filipínskom mori tiahnuca sa zo severu na juh pozdĺž východného pobrežia Filipín; hĺbka do 10 497 m (najčastejšie uvádzaný údaj), podľa iných zdrojov 10 265 m, 10 540 m, 10 830 m, 11 524 m (najväčšia nameraná hĺbka vo svetovom oceáne, ale nepotvrdená opakovaným meraním), dĺžka 1 330 km (1 400 km), priemerná šírka 60 km (65 km). Výplň tvoria sedimenty prevažne aleuritického charakteru, ktoré sú uložené vodorovne a dosahujú hrúbku niekoľko km, miestami vystupujú aj sopečné horniny. Priečny profil Filipínskej priekopy je asymetrický. Pevninský svah je strmší a má menšiu hrúbku sedimentov ako oceánsky svah.

Zverejnené v júli 2005.

Filipínska priekopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/filipinska-priekopa