Filipínska panva

Text hesla

Filipínska panva — podmorská panva v západnej časti Tichého oceána medzi Filipínami na západe (lemovaná hlbokomorskou Filipínskou priekopou), Mariánami na východe a Karolínami na juhu; maximálna hĺbka 6 927 m. Plochý podmorský reliéf sa v južnej časti postupne mení na zvlnený s chrbtami v smere sever – juh.

Zverejnené v júli 2005.

Filipínska panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/filipinska-panva