Fijaš

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Fijaš — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji v Nízkych Beskydách, 240 m n. m.; 145 obyvateľov (2023).

Obec je písomne doložená v roku 1414 ako Fyas, 1618 Fiass, 1773 Fiás, Fiass, 1786 Fiasch, 1808 Fiás, Fyassice, v rokoch 1863 – 1913 Fias, v roku 1920 Fiašice, 1927 Fijaš.

Územie obce bolo osídlené od konca eneolitu a začiatku bronzovej doby (skupiny východoslovenských mohýl). Obec vznikla na zákupnom práve na území panstva Radoma koncom 14. stor. Koncom 15. stor. po vpádoch poľských vojsk sa vyľudnila. Obyvatelia sa v minulosti živili pastierstvom a prácou v lese.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám sv. archanjela Michala (1830), Kaplnka presv. Bohorodičky (19. stor.).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 14. augusta 2023.

Fijaš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fijas