Fezzán

Text hesla

Fezzán, arabsky Fazzán — historická krajina v juhozápadnej Líbyi na okraji Sahary; rozloha okolo 350 000 km2, okolo 400-tis. obyvateľov. Zaberá kotliny Aubari a Murzúk.

V krajine je niekoľko vulkanických masívov a vyschýnajúcich jazier a rozsiahle oblasti dún. Pestuje sa tu datľovník. Obyvateľstvo (Tuaregovia a kmeň Tibuov) je koncentrované v oázach Murzúk a Sabhá, tretina žije kočovným spôsobom.

V staroveku bola centrom ríše polokočovných Garamantov, ktorí obchodovali s Rímskou ríšou (najmä vývoz slonoviny a čiernych otrokov). V 19 pred n. l. sa stala súčasťou Rímskej ríše (Phazania), v 8. stor. Arabskej ríše. V 13. stor. bola pripojená k štátu Kánem-Bornu, v 16. stor. ovládnutá Osmanskou ríšou. V rokoch 1913 – 15 ju obsadilo Taliansko a stala sa súčasťou talianskej severoafrickej koloniálnej dŕžavy. V rokoch 1943 – 51 bola pod francúzskou vojenskou správou. Od 1951 je súčasťou Líbye.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 17. marca 2020.

Fezzán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fezzan