fenologická predpoveď

Text hesla

fenologická predpoveď — jedna z agrometeorologických dlhodobých predpovedí zostavovaná na základe výsledkov fenologických pozorovaní a biologických poznatkov o jednotlivých druhoch organizmov. Najčastejšie ide o predpoveď nástupu, trvania a ukončenia jednotlivých fenologických fáz rastlín alebo živočíchov, výskytu chorôb, škodcov ap. Slúži na upresnenie agrotechnických termínov a na plánovanie a riadenie prác v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Zverejnené v júli 2005.

Fenologická predpoveď [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fenologicka-predpoved