feminínum

Text hesla

feminínum [lat.] —

1. gramatická kategória ženského rodu, ktorú pomocou koncoviek vyjadrujú mená a čiastočne slovesá;

2. podstatné meno ženského rodu alebo tvar tohto rodu.

Zverejnené v júli 2005.

Feminínum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/femininum