Farsanské ostrovy

Text hesla

Farsanské ostrovy, arabsky Džuzur Farasán, medzinárodný prepis Jazá’ir Farasán — skupina koralových ostrovov v južnej časti Červeného mora v blízkosti hranice s Jemenom patriacich Saudskej Arábii, administratívne predstavujú súčasť provincie Džizán; rozloha 794 km2, 18-tis. obyvateľov (2010). Najväčší ostrov Farsan (399 km2) má trajektové spojenie s mestom Džizán na pevnine, leží na ňom mestečko Farsan.

Zväčša piesočnaté ostrovy sú neúrodné. Nevyužívané ložiská ropy, rybolov, cestovný ruch.

Text hesla

Farsanské ostrovy, arabsky Džuzur Farasán, medzinárodný prepis Jazá’ir Farasán — skupina koralových ostrovov v južnej časti Červeného mora v blízkosti hranice s Jemenom patriacich Saudskej Arábii, administratívne predstavujú súčasť provincie Džizán; rozloha 794 km2, 18-tis. obyvateľov (2010). Najväčší ostrov Farsan (399 km2) má trajektové spojenie s mestom Džizán na pevnine, leží na ňom mestečko Farsan.

Zväčša piesočnaté ostrovy sú neúrodné. Nevyužívané ložiská ropy, rybolov, cestovný ruch.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 27. februára 2020.

citácia

Farsanské ostrovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/farsanske-ostrovy