Faro

Text hesla

Faro — prístavné a kúpeľné mesto v južnej časti Portugalska na pobreží Atlantického oceána, administratívne stredisko dištriktu Faro; 65-tis. obyvateľov (2012). Priemysel potravinársky (najmä rybný, konzervárenský), spracovanie korku; rybolov. V okolí pestovanie viniča a ovocia. Cestný uzol na diaľnici spájajúcej mestá Algarve a Lisabon, železničné spojenie s Lisabonom, medzinárodné letisko (asi 7 km od centra), obchodný (vývoz ovocia, korku a i.) a rybársky (najmä lov tuniakov) prístav.

Od 8. stor. do 1249 pod nadvládou Maurov (jedna z posledných pevností, ktorú si v Portugalsku udržali), keď ho obsadil Alfonz III. V roku 1596 obsadené Angličanmi; v rokoch 1722 a 1755 ťažko poškodené zemetrasením.

Stavebné pamiatky: renesančná katedrála (1251, 1755 prestavaná). Sídlo rímskokatolíckeho biskupstva, pri ktorom sa nachádzala významná biskupská knižnica; v roku 1596 z nej gróf z Essexu odniesol mnoho rukopisov, ktoré sa stali súčasťou Bodleyho knižnice. Múzeá.

Vyhľadávané turistické stredisko, v južnej časti mesta sa rozkladá lagúna s bariérovými ostrovmi – prírodný park Ria Formosa (vyhlásený 1987, rozloha 184 km2), ktorý bol ako významný biotop vodného vtáctva zaradený podľa Ramsarského dohovoru medzi mokrade medzinárodného významu.

Text hesla

Faro — prístavné a kúpeľné mesto v južnej časti Portugalska na pobreží Atlantického oceána, administratívne stredisko dištriktu Faro; 65-tis. obyvateľov (2012). Priemysel potravinársky (najmä rybný, konzervárenský), spracovanie korku; rybolov. V okolí pestovanie viniča a ovocia. Cestný uzol na diaľnici spájajúcej mestá Algarve a Lisabon, železničné spojenie s Lisabonom, medzinárodné letisko (asi 7 km od centra), obchodný (vývoz ovocia, korku a i.) a rybársky (najmä lov tuniakov) prístav.

Od 8. stor. do 1249 pod nadvládou Maurov (jedna z posledných pevností, ktorú si v Portugalsku udržali), keď ho obsadil Alfonz III. V roku 1596 obsadené Angličanmi; v rokoch 1722 a 1755 ťažko poškodené zemetrasením.

Stavebné pamiatky: renesančná katedrála (1251, 1755 prestavaná). Sídlo rímskokatolíckeho biskupstva, pri ktorom sa nachádzala významná biskupská knižnica; v roku 1596 z nej gróf z Essexu odniesol mnoho rukopisov, ktoré sa stali súčasťou Bodleyho knižnice. Múzeá.

Vyhľadávané turistické stredisko, v južnej časti mesta sa rozkladá lagúna s bariérovými ostrovmi – prírodný park Ria Formosa (vyhlásený 1987, rozloha 184 km2), ktorý bol ako významný biotop vodného vtáctva zaradený podľa Ramsarského dohovoru medzi mokrade medzinárodného významu.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 2. marca 2020.

citácia

Faro [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/faro