farmakománia

Text hesla

farmakománia [gr.] — neodolateľná túžba po liekoch.

Text hesla

farmakománia [gr.] — neodolateľná túžba po liekoch.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Farmakománia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/farmakomania