farmakofágia

Text hesla

farmakofágia [gr.] — nadmerné neodôvodnené užívanie rozličných liekov.

Text hesla

farmakofágia [gr.] — nadmerné neodôvodnené užívanie rozličných liekov.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Farmakofágia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/farmakofagia