Farídábád

Text hesla

Farídábád — mesto v severozápadnej Indii v členskom štáte Harijána 30 km južne od Dillí; 1,414 mil. obyvateľov (2011). Priemysel textilný (bavlnársky), jemnej mechaniky, chemický, strojársky (výroba dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov), sklársky, gumársky, potravinársky, obuvnícky, elektrotechnický. Stredisko obchodu s obilím, cukrovou trstinou a bavlnou. Farídábád je satelitným mestom Dillí. Mestom vedie cestné a železničné spojenie Dillí – Ágra.

Založené 1607, mesto od 1867. R. 1950 prílev a usídlenie pakistanských utečencov; rozvoj ľahkého priemyslu.

Text hesla

Farídábád — mesto v severozápadnej Indii v členskom štáte Harijána 30 km južne od Dillí; 1,414 mil. obyvateľov (2011). Priemysel textilný (bavlnársky), jemnej mechaniky, chemický, strojársky (výroba dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov), sklársky, gumársky, potravinársky, obuvnícky, elektrotechnický. Stredisko obchodu s obilím, cukrovou trstinou a bavlnou. Farídábád je satelitným mestom Dillí. Mestom vedie cestné a železničné spojenie Dillí – Ágra.

Založené 1607, mesto od 1867. R. 1950 prílev a usídlenie pakistanských utečencov; rozvoj ľahkého priemyslu.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 27. februára 2020.

citácia

Farídábád [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/faridabad