fantómová bolesť

Text hesla

fantómová bolesť — pocit bolesti v časti tela, ktorá bola pre chorobu alebo pri úraze odstránená – amputovaná (napr. končatina, prsník). Objavuje sa najmä po dlhotrvajúcom bolestivom ochorení (rakovina, zápal). V preťatých nervových vláknach, ktoré inervovali postihnutú časť tela, môže vznikať vzruchová aktivita spôsobujúca podráždenie centier bolesti v centrálnej nervovej sústave (CNS). Na základe predchádzajúcej skúsenosti CNS lokalizuje bolesť do tej časti tela, z ktorej pôvodne bolestivé vzruchy vychádzali. Pacient cíti pálenie alebo tzv. elektrickú bolesť v oblasti, ktorá je už amputovaná (preto fantómová bolesť).

Text hesla

fantómová bolesť — pocit bolesti v časti tela, ktorá bola pre chorobu alebo pri úraze odstránená – amputovaná (napr. končatina, prsník). Objavuje sa najmä po dlhotrvajúcom bolestivom ochorení (rakovina, zápal). V preťatých nervových vláknach, ktoré inervovali postihnutú časť tela, môže vznikať vzruchová aktivita spôsobujúca podráždenie centier bolesti v centrálnej nervovej sústave (CNS). Na základe predchádzajúcej skúsenosti CNS lokalizuje bolesť do tej časti tela, z ktorej pôvodne bolestivé vzruchy vychádzali. Pacient cíti pálenie alebo tzv. elektrickú bolesť v oblasti, ktorá je už amputovaná (preto fantómová bolesť).

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Fantómová bolesť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fantomova-bolest