Fano

Text hesla

Fano — prímorské kúpeľné mesto v strednom Taliansku v kraji Marche na pobreží Jadranského mora severozápadne od mesta Ancona; 61-tis. obyvateľov (2019). Priemysel kovoobrábací, textilný (hodvábnický), kožiarsky, obuvnícky, potravinársky; umelecké remeslá (výroba keramiky a šperkov). Turistické stredisko. Dopravná križovatka – mesto leží na diaľnici a štátnej ceste spájajúcich sever a juhovýchod krajiny a na železničnej trati Bologna – Ancona, letisko, rybársky prístav.

Založené v 3. alebo 2. stor. pred n. l. ako Fanum Fortunae, za vlády cisára Augusta kolónia odsunutých veteránov (Colonia Iulia Fanestris), 538 zničené Gótmi, 755 ho Pipin III. Krátky (Pipinova donácia) daroval cirkvi (fakticky však bolo samostatné), od 1304 pod vládou rodiny Malatestovcov z Rimini, 1463 – 1860 patrilo k Cirkevnému štátu, od 1860 súčasť Sardínskeho, resp. od 1861 Talianskeho kráľovstva.

Stavebné pamiatky: z rímskej doby sa zachovali napr. zvyšky opevnenia a Augustov oblúk (2 n. l.), z neskorších období brána Porta Maggiore (1227), viacero palácov, napr. Palazzo della Ragione (1299) a palác Malatestovcov (1357, 1413 – 21; dnes obrazáreň), katedrála (románsky základ, prestavaná 1140 a v 14. stor.) a i. Múzeum, sídlo katolíckeho biskupstva.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 4. marca 2020.

Fano [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fano