fanfárová trúbka

Text hesla

fanfárová trúbka, fanfárka — plechový dychový hudobný nástroj bez záklopkovej sústavy uplatňovaný v skladbách slávnostného charakteru (→ fanfáry). Dĺžkou i tvarom nástrojovej trubice je podobný starším druhom trúbok. Ladený býva v F alebo v Es s prirodzeným radom tónov g c1 e1g1b1c2d2e2fis2g2.

Text hesla

fanfárová trúbka, fanfárka — plechový dychový hudobný nástroj bez záklopkovej sústavy uplatňovaný v skladbách slávnostného charakteru (→ fanfáry). Dĺžkou i tvarom nástrojovej trubice je podobný starším druhom trúbok. Ladený býva v F alebo v Es s prirodzeným radom tónov g c1 e1g1b1c2d2e2fis2g2.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 5. novembra 2020.

citácia

Fanfárová trúbka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fanfarova-trubka