fanerológia

Text hesla

fanerológia [gr.] — vedný odbor botaniky, ktorý sa zaoberá štúdiom fanerofytov.

Text hesla

fanerológia [gr.] — vedný odbor botaniky, ktorý sa zaoberá štúdiom fanerofytov.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Fanerológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fanerologia