fanerogamológia

Text hesla

fanerogamológia [gr.] — vedný odbor botaniky, ktorý sa zaoberá štúdiom krytosemenných rastlín.

Text hesla

fanerogamológia [gr.] — vedný odbor botaniky, ktorý sa zaoberá štúdiom krytosemenných rastlín.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Fanerogamológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fanerogamologia