Fall River

Text hesla

Fall River [fól rive] — prístavné mesto v USA v juhovýchodnej časti štátu Massachusetts v ústí rieky Taunton do zátoky Mount Hope (Atlantický oceán) v metropolitnej oblasti Providence; 90-tis. obyvateľov (2018). Priemysel odevný, textilný (bavlnársky), chemický (výroba priemyselných hnojív), elektrotechnický, potravinársky. Dopravná križovatka.

Územie, na ktorom sa dnes Fall River nachádza, bolo 1659 odobraté Indiánom a 1686 osídlené kolonistami. R. 1803 nazvané Fallriver, potom premenované na Troy (do 1831). V 19. stor. jedno z hlavných stredísk textilného priemyslu (prvá textilná továreň vznikla 1811), 1929 – 32 úpadok. Sídlo katolíckeho biskupstva.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 12. marca 2020.

Fall River [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fall-river